Powołane do pięknego życia. Eucharystia i konsekracja.

Poniedziałek

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Michał Deja

18.30   kolacja

19.30   Prezentacja programu junioratu – br. Michał Deja

            Adoracja

Wtorek

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

br. Kazimierz Synowczyk: Eucharystia u bł. Honorata

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

br. Kazimierz Synowczyk: Eucharystia u bł. Honorata

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Piotr Wardawy

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Środa

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

s. Maria Santus: Powołane do pięknego życia

12.30   obiad

15.00   Blok warsztatowy do 17.00

s. Maria Santus: Powołane do pięknego życia

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Michał Deja

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Czwartek

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.00     śniadanie

9.00     Blok warsztatowy do 12.00

s. Maria Santus: Powołane do pięknego życia

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

br. Michał Deja

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Michał Deja

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Piątek

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

br. Michał Deja: Dynamika eucharystycznej bliskości Chrystusa

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

br. Michał Deja: Eucharystia w ewangelicznych przypowieściach Jezusa

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Piotr Wardawy

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Sobota

7.00     Eucharystia z Jutrznią – br. Michał Deja

8.00     śniadanie

9.00     Echo spotkania juniorackiego

            Zakończenie junioratu