Eucharystia – doświadczanie piękna życia

Na spotkanie zapraszamy siostry mistrzynie każdego poziomu formacyjnego oraz siostry odpowiedzialne za formację i za powołania oraz każdą siostrę zainteresowaną kwestiami formacyjnymi. Chcemy spotkać się w atmosferze duchowości franciszkańskiej, ale także drzwi otwarte są dla przedstawicielek innych duchowości. Mamy nadzieję, że sesja będzie miała charakter braterskiego/siostrzanego spotkania, dzielenia się i wspólnej pracy, a nie formalnych wykładów czy czegoś w rodzaju sympozjum.

Program

Czwartek

18.30     kolacja

19.30     Eucharystia

               Wprowadzenie w temat spotkania – br. Michał Deja

Piątek

7.30       Wprowadzenie do medytacji: Skuszeni głodem życia (Łk 15,11-32) – br. Michał Deja

8.15       śniadanie

9.30       Wykład: Drzewo życia – dramat poznania dobra i zła – br. Michał Deja

11.00     Warsztat: Piękno spotyka się z pięknem – br. Piotr Wardawy

12.30     obiad

14.30     Wykład: „Być sobą u siebie” – Przypowieść o ziarnie czy o głodzie? (Mt 13,1-23; Jl 2) – br. Michał Deja

16.00     Warsztat: Piękno spotyka się z pięknem – br. Piotr Wardawy

17.45     Eucharystia

18.30     kolacja

19.30     Adoracja (możliwość rozmowy indywidualnej)

Sobota

7.30       Wprowadzenie do medytacji: Wy dajcie im jeść (Mt 14,13-21) – br. Michał Deja

8.15       śniadanie

9.30       Wykład i warsztat cz. I.: Bierzcie i jedzcie – cierpienie psychiczne związane z przyjmowaniem/nieprzyjmowaniem pokarmu – Iwona Oleksiuk-Toboła             

12.30     obiad

14.30     Wykład i warsztat – cz. II.: Bierzcie i jedzcie – cierpienie psychiczne związane z przyjmowaniem/nieprzyjmowaniem pokarmu – Iwona Oleksiuk-Toboła             

17.45     Eucharystia

18.30     kolacja

19.30     Adoracja (możliwość rozmowy indywidualnej)

Niedziela

7.30       Wprowadzenie do medytacji: Rozesłanie (Mt 9,35-10,16) – br. Michał Deja

8.15       śniadanie

9.30       Warsztat: Piękno spotyka się z pięknem – br. Piotr Wardawy

11.30     Eucharystia

12.30     obiad

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem honoratianum@gmail.com

Ofiara za spotkanie wynosi 250 zł.