Sesja IV: Modlitwa zza zamkniętych drzwi z bł. Honoratem Koźmińskim [zob. J 20,19]

Temat przewodni IV sesji stanowią wewnętrzne blokady, czyli to wszystko, co nas zatrzymuje w kontakcie z Bogiem. Za główny obraz obieramy zamknięte drzwi. One symbolizują wewnętrzny stan człowieka wycofanego do bezpiecznego miejsca w sobie samym. Za zamkniętymi drzwiami możemy poczuć się spokojniej dzięki temu, że nic nam tu nie zagraża i nikt nas tutaj nie znajdzie. Choć przebywanie za zamkniętymi drzwiami pozwala nam odetchnąć, sprawia, że odgradzamy się od świata, którym nie możemy swobodnie się cieszyć.

Odnaleźć swoje zamknięte drzwi

Naszym celem będzie odnalezienie w sobie zamkniętych drzwi. Rozpoznanie i nazwanie tego, co przeszkadza nam otworzyć się na Boga, a zarazem na świat i drugiego człowieka.

Odnaleźć siebie za zamkniętymi drzwiami

Spotkanie z samym sobą – z tym, który pozostaje w bezpiecznym ukryciu – aby zacząć modlić się do Boga. Zapraszać Go, aby On wszedł do mnie, mimo zblokowania, wycofania i nieumiejętności poradzenia sobie z tą sytuacją. I aby mnie wyprowadził na zewnątrz, do życia. Otwieramy się na nową siłę płynącą z Jego łaski. Odblokowujemy się Jego mocą.

Wolny, choć zamknięty

Zza muru klasztornej klauzury zakładał zgromadzenia zakonne. Zza muru rządowych zakazów towarzyszył ludziom w poszukiwaniu duchowego życia. Zza własnych murów zbudowanych z cegieł kompleksów, wstydu, poczucia winy przeżywał bezsilność wobec kłamstwa, manipulacji, niezrozumienia. I przeżył, bo nosił w sercu nadzieję, że wszystkie te mury runą. Błogosławiony Honorat Koźmiński.

Postawy, które będziemy w sobie rozwijać:

  •     Rozpoznawanie i przyjmowanie, oczekiwanie i zaufanie.
  •     Nie walczymy sami z zamkniętymi drzwiami, bo wierzymy, że On ma moc je otworzyć swoją miłującą obecnością w sposób łagodny i bezpieczny.
  •     Nie krytykujemy się za wycofanie i brak sił, ale z miejsca naszego ukrycia zaczynamy się modlić.
  •     Dajemy sobie prawo do ukrycia się z lęku przez zagrożeniami. Akceptujemy nasze ludzkie ograniczenia.
  •     Uczymy się czerpać siłę z naszego bezpiecznego miejsca i świadomie z niego korzystać.

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w IV Sesji Szkoły Modlitwy Nieustannej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Podczas każdej sesji zachowujemy milczenie, w którym znajdujemy przestrzeń na dzielenie się własnym doświadczeniem we wspólnocie i w rozmowach indywidualnych.