Wypluty

Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia (Łk 11,30).

W Muzeum Sztuki w Bazylei można oglądać niezwykły obraz. Hans Holbein Młodszy uwiecznił na nim ciało Syna Człowieczego złożonego w długiej, wąskiej niszy grobowej. Obraz wywarł tak silne wrażenie na Fiodorze Dostojewskim, że ten wprowadził ów motyw do Idioty*. Dostojewski wstrząśnięty «Znakiem» Chrystusa, przemawia do mnie ustami księcia Myszkina: «Z powodu tego obrazu ktoś mógłby stracić wiarę».

A jednak dzisiejsza Ewangelia pokazuje mi ten właśnie «Znak». Opieczętowany, zakryty kamieniem, we wnętrznościach wielkiej ryby. Znak, przez który mógłbym stracić wiarę! Ryzykowne. Słowo przedziwnie jednak prowadzi mnie w to miejsce. Bardziej ono mnie niesie, niż ja je biorę w tych przedziwnych zapasach. Rzeczywiście mogę trochę poczuć się jak Jonasz przecedzony przez fiszbiny wielorybie, pomięty przez Słowo. Instynktownie jednak bronię się przed tym oczyszczeniem. Podobnie jak w przypadku tego dziwnego proroka, miewam pokusy ucieczki w miejsce pewne, bezpieczne, w miejsca «nie – do – wiary». Taki dobrze znany teren, gdzie nikt i nic mi nie zagraża, gdzie na «szkiełku i oku» będę mógł się oprzeć. Tam spokojnie buduję sobie wielkie miasto albo marzę o pięknym Tarszisz. Ziemia miała stać się pomostem do Boga, a ja mogę budować sobie miasto i obwarować je spichlerzami.

Nie daje mi jednak spokoju Znak, który stawiasz mi, Panie, przed oczyma i który pomyśleć może tylko wiara, że Twój grób jest po to, abym nie zasiedział się w moim grobie, a wieloryb – darem od Ciebie, aby mnie wypluć. Nieustannie zapraszasz mnie do tej wędrówki, w której ryzykuję tylko tyle, że znak miłości ma rysy Ojca niosącego syna przez całą drogę**.

Błogosławcie Pana fiszbiny wielorybie,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Niech ziemia błogosławi Pana,
niech go chwali i wywyższa na wieki! (por. Dn 3,51–90)

br. Borys Karczmarzyk

* F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, Warszawa 1971, s. 243.

** Por. Franciszek, Encyklika Lumen Fidei, 12.