W Dniu Kobiet, wszystkim niezwykłym kobietom, które odwiedzają nasz dom, dedykujemy pierwsze krokusy zakroczymskie i życzymy Wam, abyście nigdy nie straciły wiary w to, że nawet najbardziej zmrożona ziemia nosi w sobie zdolność do rodzenia piękna i zachwytu. Potrzeba tylko Słońca, którego ciepłych promieni Wam życzymy z serca.

Bracia kapucyni z Honoratianum