Dlaczego „obecności”?

Jesteśmy! Obecność jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Zaistnieliśmy we wszechświecie. Staliśmy się obecni w czasie i przestrzeni. Nikogo takiego jak my jeszcze nie było i po nas nie będzie. Jedyni w swoim rodzaju. Każdy z nas ma wyjątkową i niepowtarzalną okazję, aby zaistnieć jeszcze pełniej –  żyć głębiej! Poznawać rzeczywistość na sposób dostępny tylko dla nas. Rozumieć świat w świetle własnych przemyśleń. Zdumiewać się nim wciąż na nowo. Przyjaźnić się unikalnie. Modlić się własną duszą. Ufać całym sobą. Kochać własnym sercem, bo takie jest tylko jedno w całym dziele stworzenia.

Po co „skupienie”?

Istniejemy, ale często jesteśmy nieobecni. Podejmujemy wiele inicjatyw, ale nie jesteśmy w nie zaangażowani. Nosimy konkretne imiona, np. Adam, ale ciągle chowamy się w krzakach w obawie przed pokazaniem siebie prawdziwego. Tymczasem poprzez łagodne, pełne życzliwości i akceptacji skupienie uwagi na sobie: na ciele, uczuciach, myślach – na tym wszystkim, co sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, nie zaś kimś innym – rzeczywiście się uobecniamy. Skupianie rozproszonej uwagi jest dla naszej nieobecności najskuteczniejszym lekarstwem na wszelki zamęt w życiu osobistym, zawodowym i duchowym.

Forma warsztatowa

Gdy jesteśmy nieobecni, pozostajemy niewidzialni dla drugiego człowieka. Gdy odczuwamy pustkę duchową i mamy poczucie, że nasza wiara zawisła w próżni, to najczęściej dlatego, że ukrywamy się przed Bogiem. Stąd praca w grupie warsztatowej stanowi najbardziej adekwatną formę powracania do doświadczania własnego życia i rozwoju wiary. Dzielenie się doświadczeniem ożywia nasze relacje, a wspólna modlitwa otwiera nas na obecność Boga. Codzienna Eucharystia i wspólna medytacja nad Słowem Bożym dopełnią nasze spotkanie.

Zaproszenie

Zapraszam Cię do udziału w warsztatach rozwijania umiejętności skupienia i bycia obecnym. Podczas zajęć wykorzystuję Focusing opracowany przez Eugene Gendlina, amerykańskiego filozofa i terapeutę. Jest to naturalna umiejętność, którą posiada każdy człowiek, a którą wielu z nas utraciło poprzez trudne doświadczenia z  dzieciństwa. Focusing stanowi przystępną pomoc w powrocie do pierwotnej zdolności bycia „tu i teraz”. Wspiera w budowaniu dobrej relacji z własnym ciałem i bogatym światem uczuć. Pomaga rozwijać życie duchowe, ożywia modlitwę wewnętrzną i otwiera na doświadczenie czułej obecności Boga.

Certyfikat Trenera Focusingu, przyznany przez The International Focusing Institute w USA, uzyskałem pod opieką mojego nauczyciela Focusingu Dariusza Tkaczyka, psychoterapeuty pracującego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Piotr Wardawy OFMCap

Informacje

Maksymalna liczba uczestników warsztatów wynosi 16 osób.
Warsztaty rozpoczynamy w piątek kolacją o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30.
Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie potwierdzenie udziału oraz dokonanie przedpłaty opatrzonej dopiskiem: Warsztaty skupienia i obecności [data]

Zgłoszenia przyjmuję mailowo pod adresem: honoratianum@gmail.com

Koszt spotkania wynosi 200 zł.
Przedpłata 100 zł na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1

Najbliższe terminy

8–10 marca 2019 r.
7–9 czerwca 2019 r.
25–27 października 2019 r.