Modlitwa nieustanna jest życiem, które stało się modlitwą.

 Módl się „tu i teraz”

Aktualna chwila stanowi najlepszą przestrzeń spotkania z Bogiem. Każda sekunda życia pozostaje bezcenna w Jego oczach. Bieżący moment zawiera w sobie niezwykłą różnorodność Jego obecności. On uobecnia się „tu i teraz” w unikalności naszego istnienia, dlatego zachęca nas do nieustannej modlitwy. Przychodzi zawsze na nowo w doświadczeniu bycia człowiekiem stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Gdy stale czuwamy, trwamy blisko Niego. Gdy jesteśmy obecni, nie rozmijamy się z Nim.

Zostań uczniem

W Szkole Modlitwy Nieustannej pogłębiamy duchową wrażliwość na obecność Ducha Świętego pobudzającego nas do modlitwy ustawicznej. Proponujemy ćwiczenia duchowe, rozważanie Słowa Bożego, konferencje i dzielenie się własnym doświadczeniem życia i wiary. Na tej drodze pragniemy stawać się uczniami modlącymi się w każdym czasie (por. Łk 21,36).

Rozwijaj swoją duchowość

Szkoła Modlitwy Nieustannej to weekendowe sesje poświęcone rozwojowi modlitwy. Podczas poszczególnych spotkań podejmiemy różne aspekty życia duchowego, aby owocowało ono głęboką modlitwą wewnętrzną. Podczas spotkań zapewniamy przestrzeń ciszy i skupienia oraz towarzyszenie duchowe braci kapucynów posługujących w Honoratianum i współpracujących z naszym domem.

Szkoła dla Ciebie

Modlitwa nie jest dla świętych, ale dla grzeszników, aby się uświęcali.

W tej szkole może uczestniczyć każdy, kto pragnie modlić się nieustannie. Zapraszamy kobiety i mężczyzn, niezależnie od wieku i statusu życiowego, małżonków, siostry i braci konsekrowanych oraz kapłanów; indywidualnie i w grupach zorganizowanych. Szkoła Modlitwy Nieustannej jest miejscem dla wszystkich, bez względu na ich dotychczasowe doświadczenie i praktyki modlitewne. Warunkiem jest pragnienie pogłębienia relacji z Bogiem w stałej modlitwie.

W roku 2019 odbędzie się sześć sesji tematycznych. W każdej sesji można uczestniczyć niezależnie od udziału w innych.

Animatorem Szkoły Modlitwy Nieustannej jest br. Piotr Wardawy przy współpracy z br. Michałem Deją.

 

Nasze warunki

Każde spotkanie rozpoczynamy w piątek kolacją o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30.

Koszt spotkania wynosi 150 zł.

Przedpłata 80 zł na konto bankowe:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”

Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001

Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki

SWIFT: SNDMPLP1

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem: honoratianum@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: +48 22 785 20 18.

 

Terminy w roku 2019

Luty 15–17
Sesja I – Modlitwa nieustanna – nowe życie dla każdego (zob. 1 Tes 5,17)

Marzec 15–17
Sesja II – Maryja, kobieta żyjąca sercem (Łk 2,19)

Maj 10–12
Sesja III – Święty Franciszek z Asyżu – człowiek, który był modlitwą (por. 2 Cel)

Wrzesień 27–29
Sesja IV – Modlitwa zza zamkniętych drzwi (zob. J 20,19)

Listopad 1–3
Sesja V – Modlitwa w czas burzy i śpiący Jezus (zob. Mk 4,35-41)

Grudzień 13–15
Sesja VI – Ja w Nim, a On we mnie (zob. J 10,22-30)