Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa POMOC wydało właśnie książkę br. Łukasza Woźniaka, gwardiana wspólnoty „Honoratianum”, zatytułowaną „Wędrowiec do Świtu. Dobre natchnienia na duchową drogę”. Są w niej zawarte ważne dla Autora tematy, które w ostatnich latach poruszał podczas rożnych sesji formacyjnych, rekolekcji i na łamach dwumiesięcznika „Trzeźwymi bądźcie!”, wydawanego przez kapucyński Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Znajdziecie tam rozważania o naszych fałszywych wyobrażeniach o Bogu, o duchowości kobiety i mężczyzny, o przebaczeniu, przeżywaniu kryzysów, w tym kryzysu wieku średniego, o modlitwie czy o pokusach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie! Czytajcie i przesyłajcie Wasze opinie!

Książkę można nabyć w internetowej księgarni Wydawnictwa POMOC (www.wydawnictwopomoc.pl), w księgarniach katolickich oraz osobiście, na miejscu w „Honoratianum”.