W dniach 15-22 czerwca zapraszamy do „Honoratianum” na rekolekcje franciszkańskie zatytułowane „Bóg mój i wszystko!”, które prowadzi br. Łukasz Woźniak OFMCap. Trwają one pełnych sześć dni, mają formułę rekolekcji zakonnych (obowiązuje milczenie), a przewidują przedpołudniową rozbudowaną medytację słowa (wzorowaną na rytmie lectio divina) oraz popołudniowe konferencje wprowadzające w cechy charyzmatu franciszkańskiego. Poza tym warto sprawdzić jak ładnie wygląda kapucyński ogród w czerwcu!