Zapraszamy w weekend 22-24 stycznia 2016 roku na Sesję dla Formatorek Franciszkańskich! Spotkanie przeznaczone jest dla mistrzyń każdego poziomu formacyjnego, dla sióstr odpowiedzialnych za formację i za powołania oraz dla każdej siostry zainteresowanej kwestiami formacyjnymi. Chcemy spotkać się w atmosferze duchowości franciszkańskiej, ale drzwi otwarte są dla przedstawicielek innych duchowości. Mamy nadzieję, że sesja będzie miała charakter braterskiego/siostrzanego spotkania, dzielenia się i wspólnej pracy, a nie formalnych wykładów czy czegoś w rodzaju sympozjum. Jeśli inicjatywa się spodoba będziemy ją kontynuować w następnych latach.

Dokładny program sesji będzie dopracowany i dostępny później. Wstępnie planujemy przyjrzeć się współczesnym prądom kształtującym młodego człowieka z jego konkretnymi postawami, zobaczyć specyfikę formacji franciszkańskiej, podyskutować o konkretnych przypadkach trudności formacyjnych, wspomnieć o wartości rozmów indywidualnych czy podnieść sobie ciśnienie podczas odwiecznej dyskusji na temat terapii psychologicznej w czasie formacji.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o rozreklamowanie spotkania. Zgłoszenia najlepiej kierować drogą mailową na honoratianum@gmail.com. Koszt pobytu to dobrowolna ofiara.