Termin najbliższego spotkania Franciszkańskiej Szkoły Modlitwy to już 6 – 8 maja!

Zostaną na nim poruszone następujące tematy: „Uczucia na modlitwie, a modlitwa uczuć”, „Doświadczenia mistyczne i fałszywa mistyka”, „Modlitwa wstawiennicza i orędownicza”, „Duch Święty i modlitwa”, „Pobożność i modlitwa myślna”, „Życie kontemplacyjne”, „Liturgia Godzin na nowo odkrywana”, „Przebaczenie duchowym uzdrowieniem”.

Na czym polega Franciszkańska Szkoła Modlitwy? Zobacz >>>

Szkoła zaczyna się w piątek o godz. 17.15, a kończy w niedzielę obiadem. Ofiara za udział: 140 zł.