W dniach od 13 do 17 kwietnia, w naszym Centrum Duchowości „Honoratianum”, bracia Prowincji Warszawskiej zgromadzą się na Kapitule Prowincjalnej, by podsumować minione trzechlecie i wybrać nowy Zarząd Prowincji. Gośćmi Kapituły będą: bp Antoni Pacyfik Dydycz, prowincjałowie kapucyńscy z Krakowa, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz kustosze z Białorusi, Szwecji i Gwatemali/Salwadoru. Uczestnicy Kapituły przyjadą na nią z klasztorów w Polsce, na Łotwie, we Włoszech, w Turcji i w Gabonie.