JUNIORAT SIÓSTR – ROK III

16 -22 luty 2015

Rady ewangeliczne

16 luty – poniedziałek

18.10 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 – Msza święta – br. Jarosław

20.30 – Rekreacja

Kompleta indywidualnie

 

17 luty – wtorek (br. Wojciech)

07.00 – Msza święta z Jutrznią

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – Błogosławieństwa treścią życia     chrześcijańskiego

10.15 – 11.00 – Biblijne korzenie rad ewangelicznych

11.15 – 12.00 – Biblijne korzenie rad ewangelicznych

12.20 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.o0 – Rekreacja

20.50 – Kompleta

 

18 luty – Środa Popielcowa

Dzień skupienia (br. Jarosław)

„Święta Klara u-Boga, a ja…?”

07.30 –  Jutrznia

– Śniadanie

09.00 – Konferencja I (Ubogie powołanie)

11.30 – Msza święta z modlitwą w ciągu dnia

12.30 – Obiad

15.10 – Konferencja II (Hymn o ubóstwie)

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.30 – Kompleta

 

19 luty – czwartek (br. Jarosław)

07.00 – Msza święta z Jutrznią

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – Ubóstwo wg Św. Franciszka

10.15 – 11.00 – Posłuszeństwo wg Św. Franciszka

11.15 – 12.00 – Czystość wg św. Franciszka

12.20 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Film

– Kompleta indywidualnie

 

20 luty –piątek (br. Juliusz) 

07.00 – Msza święta z Jutrznią

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – Ubóstwo w nauczaniu bł. Honorata i                            współzałożycielek

10.15 – 11.00 – Czystość w nauczaniu bł. Honorata i         współzałożycielek

11.15 – 12.00 – Posłuszeństwo w nauczaniu bł. Honorata i         współzałożycielek

12.20 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.o0 – Rekreacja

20.50 – Kompleta

  

21 luty – sobota (br. Łukasz)

07.00 – Msza święta z Jutrznią

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – Nurty myślowe i kulturowe świata negujące    wartość rad ewangelicznych

10.15 – 11.00 – Rady ewangeliczne we współczesnym       nauczaniu Kościoła

11.15 – 12.00 –   Życie radami ewangelicznymi skuteczną           odpowiedzią na współczesne wyzwania świata?

12.20 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Krąg doświadczeń i rekreacja

– Kompleta indywidualnie

 

22 luty –niedziela

07.00 – Msza święta z Jutrznią – br. Łukasz

– Śniadanie