Piątek

17.00 – Wstęp

17.15 – 17.45 – O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz (Stanąć z bagażem dzisiejszego człowieka wobec Boga na modlitwie) – br. Łukasz

18.00 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 –  20.15 – Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych (Bóg Ojciec w doświadczeniu św. Franciszka) – br. Jarosław

20.30 – Adoracja

21.00 – Zakończenie Kompletą

 

Sobota

7.00 – Jutrznia

7.30 – Śniadanie

9.00 – 9.45 – DOŚWIADCZENIE: Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie (Odnaleźć się w relacji z Ojcem Niebieskim) – br. Jarosław

10.00 – 10.45 – DOŚWIADCZENIE: Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę (dlaczego do Ojca?) – br. Jarosław

11.30 – Msza święta

12.30 – Obiad

14.30 – 15.15 – Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (medytacja – „słuchać, by dobrze żyć”) – br. Łukasz

15.30 – 18.00 – Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj (modlić się uczuciami synowskimi) – br. Juliusz

18.00 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 – I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi… (przyjąć modlitwę jako „miejsce” integrujące człowieka) – br. Jarosław

20.15 – Spotkanie rekreacyjne

 

Niedziela

7.00 – Jutrznia

7.30 – Śniadanie

8.30 – 9.15 – Panie, naucz nas w pełni odpuszczać (Boża inicjatywa na modlitwie) – br.  Juliusz

9.30  – 10.15 – I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. Ale nas zbaw ode złego (pokusy na modlitwie) – br. Łukasz

10.30 – 11.15 – Krąg doświadczeń

11.30 – Msza święta

12.30 – Obiad

 

  1. Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz (Stanąć z bagażem dzisiejszego człowieka wobec Boga na modlitwie) – br. Łukasz
  2. Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych (Bóg Ojciec w doświadczeniu św. Franciszka) – br. Jarosław
  3. DOŚWIADCZENIE: Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie (Odnaleźć się w relacji z Ojcem Niebieskim) – br. Jarosław
  4. DOŚWIADCZENIE: Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę (dlaczego do Ojca?) – br. Jarosław
  5. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (medytacja – „słuchać, by dobrze żyć”) – br. Łukasz
  6. Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj (modlić się uczuciami synowskimi) – br. Juliusz
  7. I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi… (przyjąć modlitwę jako „miejsce” integrujące człowieka) – br. Jarosław
  8. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać (Boża inicjatywa na modlitwie) – br. Juliusz
  9. I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. Ale nas zbaw ode złego (pokusy na modlitwie) – br. Łukasz