Zbliżamy się do końca roku 2014, ciesząc się tym, że wchodzimy jednocześnie w Rok Życia Konsekrowanego, który powinien nas inspirować do umacniania naszej zakonnej tożsamości. Jeszcze w grudniu starego roku zapraszamy w sposób szczególny na ostatnią sesję Szkoły Modlitwy (5-7 XII), która będzie dotykać tematów związanych z przeżywaniem liturgii i studium Pisma św. Zapraszamy tych, którzy przyjeżdżają na Szkołę regularnie, a także całkiem nowych uczestników!

W dniach 9-16 XII odbędą się natomiast rekolekcje dla konsekrowanych i dla świeckich „Naśladowanie św. Franciszka”, a w sobotę 20 XII będzie ostatni w tym roku Dzień skupienia w „Honoratianum”.

Zapraszamy!