Dnia 18 września od naszej kapucyńskiej wspólnoty w Zakroczymiu rozpoczęła się peregrynacja kopi Ikony Jasnogórskiej w klasztorach męskich diecezji płockiej. Mszy inauguracyjnej przewodniczył bp Antoni Pacyfik Dydycz. Jako pierwsi gościli obraz Matki Bożej bracia w starym klasztorze zakroczymskim, a następnie został on przeniesiony do budynku Centrum „Honoratianum”, gdzie akurat odbywały się rekolekcje zakonne dla kapucynów naszej Prowincji. Z Zakroczymia Ikonę Maryi zabrali salezjanie do swego klasztoru w Czerwińsku nad Wisłą.