Piątek

17.00 – Wstęp

17.15 – 18.00 – „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami– br. Łukasz

18.10 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 –  20.15 – Fałszywe i prawdziwe oznaki duchowego postępu – br. Jarosław

20.30 – Adoracja

21.00 – Zakończenie Kompletą

 

Sobota

 7.00 – Jutrznia, Rozmyślanie

8.00 – Śniadanie

9.00 – 9.45 – Cnota i dar pobożności a modlitwa myślna – br. Juliusz

10.00 – 10.45 – Istota mistyki chrześcijańskiej– br. Wojciech

11.30 – Msza święta

12.30 – Obiad

14.30 – 15.15 – Rola modlitwy w walce duchowej– br. Wojciech

15.30 – 16.15 – „Badajcie duchy” (1J 4,1) – modlitwa czasem duchowego rozeznawania – br. Jarosław

16.30 – 17.15 – celebracja – br. Łukasz

18.00 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Spotkanie rekreacyjne

 

Niedziela

 7.00 – Jutrznia

7.30 – Śniadanie

8.30 – 9.15 – Uczucia na modlitwie, a modlitwa uczuć – br. Juliusz

9.30  – 10.15 – Życie kontemplacyjne – życie w Duchu Świętym  – br. Jarosław

10.30 – 11.15 – Krąg doświadczeń

11.30 – Msza święta

12.30 – Obiad

 

3. „Nie gasić Ducha Świętej pobożności”

 

  1. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami– br. Łukasz
  2. Fałszywe i prawdziwe oznaki duchowego postępu – br. Jarosław
  3. Cnota i dar pobożności a modlitwa myślna – br. Juliusz
  4. Istota mistyki chrześcijańskiej– br. Wojciech
  5. Rola modlitwy w walce duchowej– br. Wojciech
  6. „Badajcie duchy” (1J 4,1) – modlitwa czasem duchowego rozeznawania – br. Jarosław
  7. Doświadczenie: celebracja – br. Łukasz
  8. Uczucia na modlitwie, a modlitwa uczuć – br. Juliusz
  9. Życie kontemplacyjne – życie w Duchu Świętym  – br. Jarosław