Już od kwietnia 2014 roku, w naszym Centrum Duchowości „Honoratianum”, rusza kolejna, jedenasta, edycja Studium Duchowości Franciszkańskiej. Dwa razy w roku uczestnicy spotykają się na sześciodniowych zjazdach (poniedziałek-sobota), by poznawać najważniejsze zagadnienia franciszkańskiej duchowości, historię franciszkanizmu, jego wpływ na kulturę i życie Kościoła. Studium proponowane jest wszystkim zainteresowanym duchem św. Franciszka, konsekrowanym i świeckim. Następna edycja będzie dopiero w 2017 roku! Zapraszamy!

Czytaj więcej