Nasi sąsiedzi, bracia z zakroczymskiego Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, proponują na swojej stronie krótkie wprowadzenia do medytacji codziennej Ewangelii. Są one częścią wielkopostnej inicjatywy Ośrodka, związanej z problemem doświadczania przemocy. Oto adres strony do codziennego, wielkopostnego odwiedzania:

http://jezusniekrzyzuje.oatzakroczym.pl/