JUNIORAT SIÓSTR II

27 II – 5 III 2014

 Charyzmat życia franciszkańskiego

27 lutego – czwartek

 18.00 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 – Msza święta – br. Jarosław

20.30 – Rekreacja

Kompleta indywidualnie

 28 lutego – piątek

 06.40 – Jutrznia

07.00 – Msza święta – br. Jarosław

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – Charyzmatyczny wymiar Kościoła – br. Jarosław

10.15 – 11.00 – Charyzmat życia konsekrowanego – br. Jarosław

11.15 – 12.00 – Powołanie osobiste – br. Jarosław

12.15 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach – br. Jarosław

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Rekreacja

21.00 – Kompleta

 1 marca – sobota

 06.40 – Jutrznia

07.00 – Msza święta – br. Jarosław

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – Charyzmat życia franciszkańskiego – br. Jarosław

10.15 – 11.00 – Franciszkańskie życie pokutne – br. Jarosław

11.15 – 12.00 – Minoritas – br. Jarosław

12.15 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach – br. Jarosław

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Film

Kompleta indywidualnie

  2 marca – niedziela

Prowadzi br. Wojciech

 „Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie”

 07.30 – Msza św. z Jutrznią

08.30 – Śniadanie

09.30 – Konferencja

10.30 – Krąg biblijny – „Ciało”

11.30 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (skrutacja)

17.00 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 – Rekreacja

Kompleta indywidualnie

 3 marca – poniedziałek

06.40 – Jutrznia

07.00 – Msza święta – br. Juliusz

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – „Czterdziestnica” bł. Honorata – br. Juliusz

10.15 – 11.00 – „Płachta” bł. Honorata – br. Juliusz

11.15 – 12.00 – Zgromadzenia honorackie dzisiaj – br. Juliusz

12.15 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach – br. Juliusz

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Rekreacja

21.00 – Kompleta

 4 marca – wtorek

 06.40 – Jutrznia

07.00 – Msza święta – br. Łukasz

– Śniadanie

09.00 – 09.45 – Aktualność charyzmatu franciszkańskiego dziś – br. Łukasz

10.15 – 11.00 – Znaki czasu dla życia konsekrowanego i trudności z ich odczytywaniem – br. Łukasz

11.15 – 12.00 – „Ślepe uliczki” zagrażające życiu zakonnemu – br. Łukasz

12.15 – Modlitwa w ciągu dnia

12.30 – Obiad

14.30 – Praca w grupach – br. Łukasz

16.30 – Podsumowanie pracy w grupach – br. Łukasz

18.00 – Nieszpory i Godzina czytań

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Krąg doświadczeń, rekreacja

Kompleta indywidualnie

 5 marca – środa

 06.40 – Jutrznia

07.00 – Msza święta – br. Łukasz

– Śniadanie

DO ZOBACZENIA!