1. „Najświętszy Ojcze nasz!”

24-26 stycznia 2014

 

2. „Iść śladami umiłowanego Syna”

3. „Nie gasić Ducha Świętej pobożności”

4. „Odmawialiśmy oficjum… i bardzo chętnie przebywaliśmy w kościołach”

 

 

Program sesji

 

Piątek, 24 stycznia

 17.15 – 18.00 – Wykład

18.10 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 –  20.15 – Wykład

20.30 – Adoracja

21.00 – Zakończenie Kompletą

 

 Sobota, 25 stycznia

 7.00 – Jutrznia, rozmyślanie

8.00 – Śniadanie

9.00 – 9.45 – Wprowadzenie w doświadczenie

10.00 – 10.45 – Wprowadzenie w doświadczenie

11.30 – Msza święta

12.30 – Obiad

14.30 – 15.15 – Wykład

15.30 – 16.15 – Wykład

16.30 – 17.15 – Wykład

18.00 – Nieszpory

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja

20.00 – Spotkanie rekreacyjne

 

Niedziela

 7.00 – Jutrznia, Rozmyślanie

8.00 – Śniadanie

9.00 – 9.45 – Wykład

10.00 – 10.45 – Wykład

11.30 – Msza święta

12.30– Obiad

 

 

TEMATY WYKŁADÓW

 

  1. O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz (Stanąć z bagażem dzisiejszego człowieka wobec Boga na modlitwie) – br. Łukasz
  2. Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych (Bóg Ojciec w doświadczeniu św. Franciszka) – br. Jarosław
  3. Wprowadzenie w doświadczenie: Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie (Odnaleźć się w relacji z Ojcem Niebieskim) – br. Jarosław
  4. Wprowadzenie w doświadczenie: Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę (dlaczego do Ojca?) – br. Jarosław
  5. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (medytacja – „słuchać, by dobrze żyć”) – br. Łukasz
  6. Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj (modlić się uczuciami synowskimi) – br. Juliusz
  7. I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi… (przyjąć modlitwę jako „miejsce” integrujące człowieka) – br. Jarosław
  8. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać (Boża inicjatywa na modlitwie) – br.  Juliusz
  9. I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. Ale nas zbaw ode złego (pokusy na modlitwie) – br. Łukasz