Nawiązując do ostatnich wydarzeń opisanych w lokalnej prasie, dotyczących postępowania wobec jednego z naszych współbraci, w imieniu wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów pragnę oświadczyć:

  1. Od kilku tygodni prowadzone są przez urząd prokuratorski intensywne czynności wyjaśniające w sprawie. Sąd dał czas 3 miesięcy Urzędowi Prokuratorskiemu na zrealizowanie zaplanowanych działań, mających dogłębnie wyjaśnić całą sprawę. Władze naszego Zakonu zdecydowały się na daleko idącą współpracę z Prokuraturą, dążąc do udzielenia wszelkiej pomocy i wsparcia przy rzetelnym i całościowym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji.
  2. Do czasu zakończenia najważniejszych działań śledczych, nie chcąc w żaden sposób wpływać na te działania, oraz mając na uwadze dobro osób pokrzywdzonych, nasz Zakon i jego członkowie nie będą zajmowali publicznego stanowiska w tej sprawie.
  3. W tej nowej i jakże bolesnej dla całej naszej wspólnoty sytuacji, prosimy wszystkich wiernych o modlitwę oraz ludzi dobrej woli o cierpliwość i powstrzymywanie się od eskalacji domysłów i powierzchownych ocen oraz osądów.

Głęboko wierzymy, że prawda, nawet jeśli będzie trudna do przyjęcia ma ogromną moc oczyszczającą i wyzwalającą.

 

o. Grzegorz Filipiuk, rzecznik prasowy

5 grudnia 2013 r.