Rekolekcje dla konsekrowanych

„Radosna wierność

powołaniu franciszkańskiemu”

 10-17 czerwca 2014 roku

 

Rekolekcje te zapraszają osoby konsekrowane, żyjące duchowością franciszkańską, do umocnienia swego powołania i do odnowienia ducha wierności i wdzięczności za ten dar.

Bóg – poza innymi darami – udziela człowiekowi swej radości i pragnie, by doświadczał jej w pełni. Chrystus wzywa nie tylko do udziału w swym krzyżu, ale i do udziału w swej radości; do niesienia zarówno krzyża, jak i do niesienia posłannictwa pełni szczęścia, bez czego wiara byłaby zakłamaniem obrazu Boga Ojca. Podejmując temat radosnej wierności powołaniu franciszkańskiemu, spróbujemy spojrzeć na nasze życie w świetle doświadczenia i nauki świętego Franciszka z Asyżu i jego wiernego brata w powołaniu zakonnym na polskiej ziemi, bł. Honorata Koźmińskiego.

Rekolekcje prowadzi Kazimierz Synowczyk OFMCap, mieszkający aktualnie w warszawskim klasztorze kapucynów, ceniony rekolekcjonista, specjalista z zakresu duchowości franciszkańskiej, posiada duże doświadczenie jako przełożony i formator.

Rekolekcje trwają pełnych sześć dni i odprawiane są w milczeniu. Początek 10 czerwca (wtorek) wieczorem, zapraszamy na kolację o 18.30, a następnie na Eucharystię.