Wakacyjne miesiące lipiec i sierpień w „Honoratianum” naznaczone są już od jakiegoś czasu obecnością sióstr Felicjanek z trzech polskich prowincji, na tak zwanym Tercjacie. Jest to okres formacyjny dla sióstr po około dziesięciu latach od ślubów wieczystych, wypełniony wykładami, spotkaniami, modlitwą i umacnianiem się w powołaniu i charyzmacie zgromadzenia. W tym roku gościliśmy dziewiętnaście sióstr, którym życzymy, by owoce tej formacji trwały i pomnażały się w codziennym pielgrzymowaniu i służbie.