15 maja w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się kolejne Sympozjum Honorackie zatytułowane „Błogosławiony Honorat – Człowiek Wielkiej Wiary”.

Tematy wygłoszonych referatów: „Zagadnienie wiary w ujęcie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, „Wiara w formacji osób konsekrowanych”, „Jaka obrona wiary jest dzisiaj potrzebna?”, „Bóg ukryty przedmiotem wiary według bł. Honorata Koźmińskiego”, „Od niewiary do wiary żywej – droga ojca Honorata”, „Bł. Honorat jako mistrz rozeznawania w sprawach wiary”.