W poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się piąty już zjazd Studium Duchowości Franciszkańskiej. Słuchacze pochylają się nad tematami dotyczącymi między innymi franciszkańskiego rozeznawania, pokory, apostolatu i misji franciszkańskich. Przypominamy, że kolejna, trzyletnia edycja Studium rozpocznie się od wiosny 2014 roku. Zapraszamy świeckich i konsekrowanych!