Author: Wardawy

Medytacja na wtorek III tygodnia Adwentu

Obecność Obecności Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: «Bóg z…

Medytacja na poniedziałek III tygodnia Adwentu

Pamięć Boga i moja pamięć  Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1,1). Słabo pamiętam…

Medytacja na III niedzielę Adwentu

Spotkanie proroka  Pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» (Łk 3,10). Kiedy byłem młodszy i słyszałem…

Weekendowe rekolekcje dla kobiet 1-3 II 2019 r. 

Przyjaciółka samej siebie Jak być przyjaciółką samej siebie i dobrze przeżywać relacje Bogiem i z innymi….

Medytacja na sobotę II tygodnia Adwentu

Obecność do zobaczenia Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że…

Medytacja na piątek II tygodnia Adwentu

Prawda – zaufanie – zmiana A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny (Mt 11,19). Gdy…

Medytacja na czwartek II tygodnia Adwentu

Królestwo niebieskie Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy…

Medytacja na środę II tygodnia Adwentu

Obciążenie «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.  Weźcie moje…

Medytacja na wtorek II tygodnia Adwentu

Czy pozwolisz się odnaleźć? «Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się…

Medytacja na poniedziałek II tygodnia Adwentu

Wejść na dach! On widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy» (Łk 5,20)….