SZKOŁA MODLITWY NIEUSTANNEJ

Modlitwa nieustanna jest życiem, które stało się modlitwą.
 Módl się „tu i teraz”
Aktualna chwila stanowi najlepszą przestrzeń spotkania z Bogiem. Każda sekunda życia pozostaje bezcenna w Jego oczach. Bieżący moment zawiera w sobie niezwykłą różnorodność Jego obecności. On uobecnia się „tu i teraz” w unikalności naszego istnienia, dlatego zachęca nas do nieustannej modlitwy. Przychodzi zawsze na nowo w doświadczeniu bycia człowiekiem stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Gdy stale czuwamy, trwamy blisko Niego. Gdy jesteśmy obecni, nie rozmijamy się z Nim.
Zostań uczniem
W Szkole Modlitwy Nieustannej pogłębiamy duchową wrażliwość na obecność Ducha Świętego pobudzającego nas do modlitwy ustawicznej. Proponujemy ćwiczenia duchowe, rozważanie Słowa Bożego, konferencje i dzielenie się własnym doświadczeniem życia i wiary. Na tej drodze pragniemy stawać się uczniami modlącymi się w każdym czasie (por. Łk 21,36).
Rozwijaj swoją duchowość
Szkoła Modlitwy Nieustannej to weekendowe sesje poświęcone rozwojowi modlitwy. Podczas poszczególnych spotkań podejmiemy różne aspekty życia duchowego, aby owocowało ono głęboką modlitwą wewnętrzną. Podczas spotkań zapewniamy przestrzeń ciszy i skupienia oraz towarzyszenie duchowe braci kapucynów posługujących w Honoratianum i współpracujących z naszym domem.
Szkoła dla Ciebie
Modlitwa nie jest dla świętych, ale dla grzeszników, aby się uświęcali.
W tej szkole może uczestniczyć każdy, kto pragnie modlić się nieustannie. Zapraszamy kobiety i mężczyzn, niezależnie od wieku i statusu życiowego, małżonków, siostry i braci konsekrowanych oraz kapłanów; indywidualnie i w grupach zorganizowanych. Szkoła Modlitwy Nieustannej jest miejscem dla wszystkich, bez względu na ich dotychczasowe doświadczenie i praktyki modlitewne. Warunkiem jest pragnienie pogłębienia relacji z Bogiem w stałej modlitwie.
Podczas każdej sesji zachowujemy milczenie w którym także będzie przestrzeń na dzielenie się własnym doświadczeniem we wspólnocie i w rozmowach indywidualnych.
W każdej sesji można uczestniczyć niezależnie od udziału w innych.
Animatorem Szkoły Modlitwy Nieustannej jest br. Piotr Wardawy przy współpracy z br. Michałem Deją.
Nasze warunki
Każde spotkanie rozpoczynamy w czwartek kolacją o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30.
Koszt spotkania wynosi 280 zł [przedpłata 140 zł.]
Przedpłata 140 zł na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem: honoratianum@gmail.com

Terminy w roku 2021

25-28 lutego – Sesja Być blisko Boga i być sobą
13-16 maja – O duchowości ciała i cielesności ducha, czyli jak integrować wiarę z życiem codziennym.
28-31 października

 

Tematy odbytych sesji
Sesja I – Modlitwa nieustanna – nowe życie dla każdego (zob. 1 Tes 5,17)
Sesja II – Maryja, kobieta żyjąca sercem (Łk 2,19)
Sesja III – Święty Franciszek z Asyżu – człowiek, który był modlitwą (por. 2 Cel)
Sesja IV – Modlitwa zza zamkniętych drzwi z bł. Honoratem Koźmińskim (zob. J 20,19)
Sesja V – Modlitwa w czas burzy i śpiący Jezus (zob. Mk 4,35-41)
Sesja VI – Ja w Nim, a On we mnie (zob. J 10,30.38)
 Sesja VII – Duchowość bez lęku
Sesja VIII – Modlitwa uważności – wprowadzenie do kontemplacji