Portfolio

Studium Honorackie

W dniach 17-21 lipca 2017 roku zapraszamy Siostry ze Zgromadzeń Honorackich oraz wszystkich zainteresowanych, do udziału w specjalnie zorganizowanym w Roku Dziękczynienia, Studium Duchowości Honorackiej w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu. Poprzez udział w konferencjach i dyskusjach pragniemy pochylić się nad najważniejszymi cechami honorackiego charyzmatu i rozmawiać o naszej teraźniejszości i przyszłości.