Portfolio

Studium Duchowości Franciszkańskiej

Od maja 2017 roku ruszyła kolejna, dwunasta edycja Studium (2017-19), do której można wciąż dołączyć (a brakujące semestry uzupełnić w kolejnej edycji)!

Celem Studium, które działa od 1984 roku, jest intelektualna i duchowa formacja franciszkańska, proponowana wszystkim zainteresowanym duchem św. Franciszka, a zwłaszcza członkom wielkiej Rodziny Franciszkańskiej. Formacja w Studium trwa trzy lata, a każdego roku są dwa zjazdy, trwające od poniedziałku do soboty. Podczas 180 godzin wykładów, uczestnicy poznają historię franciszkanizmu, ważne tematy franciszkańskiej duchowości, pisma św. Franciszka i św. Klary oraz hagiografię franciszkańską.

Wykładowcami są osoby związane z franciszkańskimi ośrodkami, jak choćby z Uniwersytetem Papieskim „Antonianum” w Rzymie, Kapucyńskim Instytutem Historycznym w Rzymie, Instytutem Studiów Franciszkańskich w Krakowie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim czy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielu wykładowców ma doświadczenie pracy formacyjnej, naukowej i wydawniczej. Staramy się, by poziom zajęć być coraz bardziej profesjonalny, mimo że samo Studium nie jest związane z formalnymi uprawnieniami naukowymi, a uczestnicy nie muszą mieć za sobą żadnych studiów ani specjalnego wykształcenia – wystarczy miłość do św. Franciszka i jego duchowej drogi!

Daty kolejnych sesji:

16-21 października 2017

23-28 kwietnia 2018

15-20 października 2018

Przykładowe tematy zajęć:

– Metodologia historii franciszkanizmu i literatura przedmiotu

– Środowisko i epoka św. Franciszka i św. Klary

– Pisma św. Franciszka

– Doświadczenie Boga u św. Franciszka

– Nauczanie papieży o św. Franciszku

– Obraz św. Franciszka we wczesnych źródłach

– Człowiek w rozumieniu św. Franciszka

– Ikonografia i architektura franciszkańska

– Eucharystia w duchowości św. Franciszka

– Historia trzech Zakonów

– Maryja w życiu i pismach św. Franciszka

– Kościół w rozumieniu św. Franciszka

– Posłuszeństwo z miłości

– Rozeznanie duchowe w pismach św. Franciszka

– Modlitwa franciszkańska

– Wkład franciszkanizmu w kulturę Europy

– Specyfika formacji franciszkańskiej

– Franciszkańska duchowość świeckich …