Portfolio

Rekolekcje dla konsekrowanych

W roku 2017 zapraszamy osoby konsekrowane na następujące rekolekcje:

 

Rekolekcje o charyzmacie franciszkańskim „Bóg mój i wszystko!”

14-21 lutego 2017

Rekolekcje te łączą rytm lectio divina z klasycznymi konferencjami, by w świetle słowa Bożego móc zobaczyć najważniejsze cechy franciszkańskiego charyzmatu. Pochylimy się nad biblijnymi tekstami, które ukształtowały serce św. Franciszka, by mogły one w podobny sposób oddziaływać na nasze serca. Będziemy prosić o tego samego Ducha, który działał we Franciszku i jego braciach oraz siostrach, byśmy my też pokochali drogę ewangelicznej małości, pokoju i dobra.

Rekolekcje prowadzi: Łukasz Woźniak OFMCap

– Rekolekcje Franciszkańskie „To jest to, czego pragnę!”

5-12 czerwca 2017

Ewangelia ukształtowała serce św. Franciszka z Asyżu. Konkretne ewangeliczne fragmenty przemawiały do niego tak mocno, że zmieniały jego życie i budowały synowską więź z Bogiem. Na tych rekolekcjach pochylimy się nad tymi perykopami, które św. Franciszek komentował dla swych naśladowców i które doprowadziły go do przyjęcia ducha małości (minoritas), jako centralnej postawy franciszkańskiego charyzmatu.

Rekolekcje prowadzi: Michał Deja OFMCap

 

– Jubileuszowe Rekolekcje inspirowane duchowością bł. Honorata

16-23 maja 2017

Rok 2017 jest Rokiem Jubileuszowym upamiętniającym 100-lecie śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, polskiego kapucyna żyjącego w czasach zaborów. Dzięki swej wierze i tytanicznej pracy stał się on duchowym odrodzicielem zniewolonego kraju, twórcą ukrytego życia zakonnego, inspiratorem pielgrzymki na Jasną Górę, pisarzem ascetycznym i wreszcie patronem zawierzenia i wierności pośród zewnętrznych trudności, oraz przewodnikiem w rozeznawaniu swego powołania. Rekolekcje są propozycja do wykorzystania duchowości ojca Honorata w naszej współczesnej codzienności i wędrówce wiary.

Rekolekcje prowadzi: Juliusz Pyrek OFMCap

 

– „Rekolekcje Naśladowania św. Franciszka”

3-10 lipca 2017

Rekolekcje te są propozycją zarówno dla konsekrowanych, jak i dla świeckich, idących w swoim życiu drogą franciszkańskiego charyzmatu. Są one próbą wejścia na drogę franciszkańskiego nawrócenia, przechodząc krok po kroku ważne etapy z życia Serafickiego Patriarchy.

Rekolekcje prowadzi: Juliusz Pyrek OFMCap