Portfolio

Rekolekcje dla konsekrowanych

W roku 2018 zapraszamy osoby konsekrowane oraz świeckie zainteresowane tygodniowymi rekolekcjami, na następujące rekolekcje:

 

„Rekolekcje Naśladowania św. Franciszka”

17-24 stycznia 2018

Rekolekcje te są propozycją zarówno dla konsekrowanych, jak i dla świeckich, idących w swoim życiu drogą franciszkańskiego charyzmatu. Są one próbą wejścia na drogę franciszkańskiego nawrócenia, przechodząc krok po kroku ważne etapy z życia Serafickiego Patriarchy.

Rekolekcje prowadzi: Juliusz Pyrek OFMCap

 

– Rekolekcje Franciszkańskie z dynamiką lectio divina, według biblijno-franciszkańskiej drogi fresków z Asyżu. Tydzień 1 „Od chaosu do kosmosu”  

21-28 maja 2018

Freski w bazylice w Asyżu, bazujące na teologii św. Bonawentury, od początku miały służyć przekazowi franciszkańskiego charyzmatu i ukazywały Franciszka z Asyżu jako model prawdziwego nawracania się do Boga. Wydarzenia z życia św. Franciszka połączone są z biblijnymi obrazami ze Starego i Nowego Testamentu, tworząc duchową opowieść i wtajemniczając synów i córki Biedaczyny w sekrety franciszkańskiej drogi ku Ojcu. Na tych rekolekcjach przejdziemy pierwszą część duchowej drogi – od chaosu do kosmosu.

Rekolekcje prowadzą: Michał Deja OFMCap oraz Łukasz Woźniak OFMCap

 

– Rekolekcje o charyzmacie franciszkańskim „Bóg mój i wszystko!”

13-20 czerwca 2018

Rekolekcje te łączą rytm lectio divina z klasycznymi konferencjami, by w świetle słowa Bożego móc zobaczyć najważniejsze cechy franciszkańskiego charyzmatu. Pochylimy się nad biblijnymi tekstami, które ukształtowały serce św. Franciszka, by mogły one w podobny sposób oddziaływać na nasze serca. Będziemy prosić o tego samego Ducha, który działał we Franciszku i jego braciach oraz siostrach, byśmy my też pokochali drogę ewangelicznej małości, pokoju i dobra.

Rekolekcje prowadzi: Łukasz Woźniak OFMCap