Kalendarium na rok 2017 i 2018

 

WRZESIEŃ

2 IX Dzień skupienia dla każdego „Duch serafickiego ubóstwa” (Juliusz Pyrek OFMCap)

12-19 IX Rekolekcje Braci Kapucynów

22-24 IXWeekend małżeński  „Jak układać relacje z teściami?” (Piotr Zajączkowski OFMCap)

29 IX-1 XRekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

PAŹDZIERNIK

6-8 X Weekend małżeński „Miłość cierpliwa jest” (Piotr Zajączkowski OFMCap)

16-21 XStudium Duchowości Franciszkańskiej (semestr 2)

23-27 XStudium Młodych Kapłanów Warszawskiej Prowincji Kapucynów

28 X Dzień skupienia dla każdego „Duch serafickiej bogomyślności” (Juliusz Pyrek OFMCap)

LISTOPAD

3-5 XIWeekend dla Wszystkich „Rytm płodności – rytmem miłości” (Piotr Zajączkowski OFMCap)

7-14 XIRekolekcje Braci Kapucynów

18 XIDzień skupienia dla każdego „Duch seraficki obejmuje wszystkie cnoty” (Juliusz Pyrek OFMCap)

GRUDZIEŃ

1-3 XII Weekend małżeński „Moc Sakramentu Małżeństwa” (Piotr Zajączkowski OFMCap)

9 XIIDzień skupienia dla każdego „Duch seraficki obejmuje wszystkie stany Kościoła” (Juliusz Pyrek OFMCap)

15-17 XIIWeekendowe Rekolekcje Adwentowe „12 kroków w poznaniu siebie” (Piotr Zajączkowski OFMCap)

27 XII-2 I Juniorat Sióstr (termin 1/2018)

2018

STYCZEŃ

27 XII 2017-2 I 2018– Juniorat Sióstr Honorackich (1 tura)

4-7 I – Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

12-14 I – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

17-24 I – Rekolekcje naśladowania św. Franciszka (Juliusz Pyrek OFMCap)

26-28 I – Sesja dla formatorek franciszkańskich i nie tylko (Łukasz Woźniak OFMCap, Michał Deja OFMCap i inni)

LUTY

2-4 II – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

12 – 18 II – Juniorat Sióstr Honorackich (2 tura)

23-25 II – Sesja formacyjna o tajemnicy Krzyża „Drzewo życia” (Michał Deja OFMCap, Łukasz Woźniak OFMCap)

MARZEC

2-4 III – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

KWIECIEŃ

6-8 IV – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

16-20 IV – Kapituła Prowincjalna Kapucynów

23-28 IV – Studium Duchowości Franciszkańskiej (3 semestr)

29 IV-3 V – Długi Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

MAJ

4-6 V – Sesja formacyjna o fałszywych i prawdziwych wyobrażeniach o Bogu „Ukaż mi, Panie swą Twarz!” (Michał Deja OFMCap, Łukasz Woźniak OFMCap)

10-14 V – Studium Duchowości Honorackiej

21-28 V – Rekolekcje franciszkańskie z dynamiką lectio divina, według biblijno-franciszkańskiej drogi fresków z Asyżu. Tydzień 1 „Od chaosu do kosmosu”  (Michał Deja OFMCap, Łukasz Woźniak OFMCap)

31 V-3 VI – Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

CZERWIEC

8-10 VI – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

13-20 VI – Rekolekcje franciszkańskie „Bóg mój i wszystko!” w rytmie lectio divina (Łukasz Woźniak OFMCap)

22-28 VI – Spotkanie Sióstr Klarysek

LIPIEC

1 VII-13 VIII – Tercjat Sióstr Felicjanek

SIERPIEŃ

15-19 VIII – Rekolekcje Małżeńskie

WRZESIEŃ

7-9 IX – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

11-18 IX – Rekolekcje Braci Kapucynów

28-30 IX – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

PAŹDZIERNIK

4-7 X – Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

11-14 X – AA-Grupa franciszkańska

15-20 X – Studium Duchowości Franciszkańskiej (4 semestr)

22-26 X – Kapucyński Kurs Młodych Kapłanów

LISTOPAD

2-4 XI – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

6-13 XI – Rekolekcje Braci Kapucynów

GRUDZIEŃ

14-16 XII – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

27 XII-2 I 2019 – Juniorat Sióstr Honorackich (na rok 2019)