Kalendarium na rok 2018 i 2019

MAJ

4-6 V – Sesja formacyjna o fałszywych i prawdziwych wyobrażeniach o Bogu „Ukaż mi, Panie swą Twarz!” (Michał Deja OFMCap, Łukasz Woźniak OFMCap)

10-14 V – Studium Duchowości Honorackiej

19 V – Dzień skupienia dla każdego „Maryja kobieta nowa”  (Juliusz Pyrek OFMCap)

21-28 V – Rekolekcje franciszkańskie z dynamiką lectio divina, według biblijno-franciszkańskiej drogi fresków z Asyżu. Tydzień 1 „Od chaosu do kosmosu”  (Michał Deja OFMCap, Łukasz Woźniak OFMCap)

31 V-3 VI – Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

CZERWIEC

8-10 VI – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

13-20 VI – Rekolekcje franciszkańskie „Bóg mój i wszystko!” w rytmie lectio divina (Łukasz Woźniak OFMCap) ODWOŁANE

16 VI – Dzień skupienia dla każdego „Eucharystia dar zjednoczenia z Bogiem”  (Juliusz Pyrek OFMCap) Brak Noclegów i wyżywienia

22-28 VI – Spotkanie Sióstr Klarysek

LIPIEC

1 VII-13 VIII – Tercjat Sióstr Felicjanek

SIERPIEŃ

15-19 VIII – Rekolekcje Małżeńskie

WRZESIEŃ

7-9 IX – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

11-18 IX – Rekolekcje Braci Kapucynów

28-30 IX – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

PAŹDZIERNIK

4-7 X – Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

11-14 X – AA-Grupa franciszkańska

15-20 X – Studium Duchowości Franciszkańskiej (4 semestr)

22-26 X – Kapucyński Kurs Młodych Kapłanów

LISTOPAD

2-4 XI – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

6-13 XI – Rekolekcje Braci Kapucynów

GRUDZIEŃ

14-16 XII – Weekend Małżeński (Piotr Zajączkowski OFMCap)

27 XII-2 I 2019 – Juniorat Sióstr Honorackich (na rok 2019)