Weekendy Małżeńskie

O co chodzi w Weekendzie Małżeńskim?

Zapisy na Weekend Małżeński:

TUTAJ MOŻESZ SIĘ ZAPISAĆ

 

 WEEKENDY MAŁŻEŃSKIE i WARSZTATY 

organizowane w „Honoratianum” w 2017 roku

 

13-15.01.2017 – Weekend Małżeński: Spotkać się w dialogu – ćwiczenia:

Celem warsztatów jest poznanie podstaw komunikacji małżeńskiej oraz zdobycie praktycznych umiejętności w małżeńskiej komunikacji. Małżeństwo jest związkiem o szczególnym, intymnym charakterze. Do budowania wzajemnej więzi i podtrzymania miłości konieczna jest prawidłowa komunikacja. Gdy jest odpowiednio efektywna prowadzi do lepszego zrozumienia i budowania poczucia małżeńskiej jedności. Nauczmy się spotkania w dialogu.

3-5.02.2017 – Weekend Małżeński: Temperament pary małżeńskiej:

Jak zrozumieć siebie i osobę, którą kochasz? Rekolekcje pomogą Wam zrozumieć wiele konfliktów w Waszym związku i docenić to, co niepowtarzalne w twoim partnerze i w tobie samym. Dzielące Was różnice są po prostu często wynikiem różnych typów Waszych osobowości. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał…

31.03-2.04.2017 – Weekend małżeński: Kocham Cię takim jakim jesteś. Akceptacja współmałżonka:

Poruszymy problem wielu par małżeńskich. Żona lub mąż twierdzi, że kocha współmałżonka takim jakim jest, a następnie zaczyna przekształcać go w człowieka, którego sobie wymarzyła. Mąż odczuwa, że jest niedowartościowany i przeżywa frustrację płynącą z niemożności zadowolenia żony. To sprawiło, że zaczął się zastanawiać czy żona go naprawdę kocha. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej oraz odnowienie przyrzeczeń będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał…

29.04-3.05.2017 – WARSZTATY DLA PAR – 5 języków miłości w związku:

Zazwyczaj używamy swojego własnego języka i frustrujemy się, gdy nasz współmałżonek nie rozumie tego, co chcemy mu zakomunikować. Pragniemy, by okazywał nam miłość w ten sam sposób co my, jednocześnie wysyłając sygnały, których może nie rozumieć.

26-28.05.2017 – Weekend Małżeński: Jak okazywać żonie miłość, aby czuła się kochana?:

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności w wyjściu na przeciw oczekiwaniom żony i zrozumieniu potrzeb jej kobiecego serca. Większość mężów, którzy z powodzeniem zaopatrują i chronią swoje rodziny oraz cieszą się z postawy wobec swoich żon, jest przekonana, że jako mężowie świetnie spełniają swoją rolę. Są wierni swoim żonom, wykonują to, co do nich należy. Nie mają takiej potrzeby miłości, więc dlaczego żona ma? Są z siebie dumni i zadowoleni. Nawet nie przypuszczają, że ich żony czują się rozczarowane. Poznanie specyfiki kobiecych potrzeb dotyczących zapotrzebowania na miłość będzie głównym motywem naszej pracy. Dialog w parach małżeńskich stanie się szansą na wypracowanie nowej perspektywy zaspokajania potrzeb.

23-25.06.2017 – Weekend Małżeński: Mistyka seksu:

Seks raczej nie kojarzy się nam z mistyką, a mistyka najczęściej rozumiana jest jako rzeczywistość zarezerwowana dla osób duchownych. Jednak czy jesteśmy tego świadomi czy nie, tęsknimy za miłością wierną, czystą i bezinteresowną. Marzymy o fizycznym i duchowym zjednoczeniu seksualnym, a tak często czujemy się oszukani, zagubieni i niespełnieni. Tylko zrozumienie i uznanie prawdy o seksualności pozwoli człowiekowi poczuć się naprawdę szczęśliwym i kochanym.

26-30.07.2017 – WARSZTATY DLA PAR – Blisko, blisko, coraz bliżej:

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności budowania relacji z partnerem w taki sposób, aby było nam do siebie coraz bliżej. Ponieważ na więź małżeńską składają się trzy tworzące ją płaszczyzny: współrozumienie, współodczuwanie i współdziałanie, dlatego chcemy je rozwijać i w ten sposób ją wzmacniać.

4-6.08.2017 – Warsztaty dla Rodzica: Nie daj złości za wygraną:

Nie tylko dla małżonków. O dzieciach sprawiających kłopoty wychowawcze mówi się wiele: że potrafią świetnie manipulować ludźmi, wciąż starają się zwracać na siebie uwagę, brakuje im motywacji, są uparte, nieposłuszne, nieustępliwe, zepsute, władcze, oporne, aroganckie i nie można ich opanować. Co więcej, uwielbiają testować wyznaczone granice, denerwować i zamęczać dorosłych, aż osiągną swój cel. Zakładam, że wiesz (być może z własnego doświadczenia), co mówi się o rodzicach takich dzieci: są bierni, pozwalają swoim pociechom na wszystko i nie potrafią ich zdyscyplinować. Nieudacznicy i tyle. Chcesz zmienić swoje podejście do emocji dziecka, zacząć je rozumieć i w ten sposób pomóc sobie samemu w zrozumieniu siebie?

9-13.08.2017 – WARSZTATY DLA PAR – Chcę Cię zrozumieć przez dialog:

Celem warsztatów jest zdobycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu małżeńskiej komunikacji. Przeważająca większość trudności w małżeństwie ma swoje źródło w nieumiejętności rozmawiania ze sobą. Nie tylko przerywamy sobie nawzajem, ale w ogóle nie słuchamy siebie. Wydaje nam się, że doskonale wiemy, co drugi chce powiedzieć i odpowiadamy zanim jeszcze zdąży otworzyć usta. A jeżeli już mówi, to jakże czekamy tylko, aż skończy, żeby samemu coś powiedzieć. Już w czasie, gdy mówi, przygotowujemy odpowiedź… Czasem słuchamy, żeby dać się wygadać, a potem i tak robimy swoje. Lubimy też pouczać, zauważać na przykład bardziej czyjeś usterki w wypowiedziach innych niż wartości tych wypowiedzi. Niekiedy traktuje się współmałżonka jak niepełnosprawnego: przecież on sobie nie poradzi… Najdziwniejsze jest to, że słyszymy często tylko to, co chcemy usłyszeć, słuchamy selektywnie. W efekcie więc nie słyszymy tego, co najważniejsze. Słuchamy wybiórczo… Nauczmy się spotkania w dialogu.

22-24.09.2017 – Weekend Małżeński: Jak układać relacje z teściami?:

Celem warsztatu jest uświadomienie sobie potrzeby budowania właściwych relacji z naszymi rodzicami oraz rodziców z własnymi dziećmi, które zakładają własną rodzinę. „Problem teściów” jest złożony (i delikatny zara­zem), niż to się wydaje. Można zaryzykować twierdzenie, że podstawowym źródłem i kwintesencją problemów na linii młodzi-teściowie jest brak pełnego zastosowania się w życiu do słów Pisma świętego: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 5). Właśnie brak opuszczenia zarówno fizycznego, jak i uczuciowego lub opaczne rozumienie pojęcia „opuszczenie” to najgłębsze przyczyny nieporozumień, napięć i bólu w oma­wianym problemie.

6-8.10.2017 – Weekend Małżeński: Miłość cierpliwa jest:

Celem warsztatu jest zdobycie praktycznych umiejętności w pracy nad swoimi słabymi stronami temperamentu. Wszyscy mamy dobre i złe strony – cechy pozytywne, ale i takie, które wywołują negatywne reakcje otoczenia. Bardzo często te same cechy można uznać za wady i zalety, w zależności od siły ich natężenia, a wiele pozytywnych cech doprowadzonych do skrajności staje się wadami. Zdolność towarzyskiego sangwinika do prowadzenia barwnej konwersacji wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, jest zaletą pożądaną przez innych; w skrajnych przypadkach jednak towarzyski sangwinik może mówić bez przerwy, nie dopuszczać innych do głosu, przerywać im i odbiegać zbyt daleko od prawdy. Podobne sytuacje możemy zauważyć w przypadku innych typów temperamentów. Warto, aby każdy z nas, zwłaszcza w relacji małżeńskiej, zajrzał do swojego wnętrza i odszukał te znamiona, póki nie będzie za późno. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał…

3-5.11.2017 – Weekend dla Wszystkich: Rytm płodności – rytmem miłości:

Warsztaty podczas których chcemy dostrzec wzajemną zależność pomiędzy rytmem płodności pary małżeńskiej a rytmem pragnienia bliskości i miłości małżonków. Seksualność potrafi wyrazić wyższe stany miłości. Dlatego wszystkie cechy wyrażające autentyczną więź miłości w akcie małżeńskim, takie jak: szacunek, szczerość, czułość, delikatność, wdzięczność, bezinteresowność oddania się ukochanej osobie mogą się pojawić tylko wtedy, gdy w małżonkach pulsuje energia płodności. Akt małżeński staje się twórczy. Wyzwala on szczególną energię, która poprzez kontakt fizyczny wyzwala wartości duchowe. Płodność zatem integruje wymiar duchowy, psychiczny i fizyczny człowieka. Dostrzegając te powiązania rozumiemy lepiej dlaczego dwa znaczenia aktu małżeńskiego: jedność i rodzicielstwo są z sobą nierozdzielnie związane. Uczestnicy warsztatów poznają:
– znaczenie i wartość ekologii płodności
– nowoczesne metody rozpoznawania płodności
– reguły postępowania w sytuacjach szczególnych takich jak: rozpoznawanie płodności po urodzeniu dziecka
– rozpoznawanie płodności w premenopauzie oraz po odstawieniu tabletki hormonalnej.

1-3.12.2017 – Weekend Małżeński: Moc Sakramentu Małżeństwa:

Nauczymy się: o co chodzi w tym tajemniczym słowie „sakrament”; z jakiego powodu zawarty sakrament małżeństwa nie chroni od rozpadu związku?; dlaczego warto żyć sakramentalnością naszego związku na co dzień i na czym to polega?; co to znaczy Boża moc dla relacji małżeńskiej i jaką obietnicę składa Bóg w sakramencie małżeństwa; zrozumiemy w jaki sposób Jezus i Maryja stale patrzą na moje małżeństwo; będziemy mogli pokazać Panu naszą „wodę” w związku, aby On przemienił ją w „wino”.