Blog

STUDIUM DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ

Aktualnie trwająca edycja Studium rozpoczęła się w 2017 roku, można jednak dołączyć także w tym roku i brakujące sesje dokończyć później!

Celem Studium, które działa od 1984 roku, jest intelektualna i duchowa formacja franciszkańska, proponowana wszystkim zainteresowanym duchem św. Franciszka, a zwłaszcza członkom wielkiej Rodziny Franciszkańskiej. Formacja w Studium trwa trzy lata, a każdego roku są dwa zjazdy, trwające od poniedziałku do soboty. Podczas 180 godzin wykładów, uczestnicy poznają historię franciszkanizmu, ważne tematy franciszkańskiej duchowości, pisma św. Franciszka i św. Klary oraz hagiografię franciszkańską.

Daty najbliższych sesji:

– 16-21 października 2017

– 23-28 kwietnia 2018

– 15-20 października 2018

 

 Przykładowe tematy zajęć:

– Metodologia historii franciszkanizmu i literatura przedmiotu

– Środowisko i epoka św. Franciszka i św. Klary

– Pisma św. Franciszka

– Doświadczenie Boga u św. Franciszka

– Nauczanie papieży o św. Franciszku

– Obraz św. Franciszka we wczesnych źródłach

– Człowiek w rozumieniu św. Franciszka

– Ikonografia i architektura franciszkańska

– Eucharystia w duchowości św. Franciszka

– Historia trzech Zakonów

– Maryja w życiu i pismach św. Franciszka

– Kościół w rozumieniu św. Franciszka

– Posłuszeństwo z miłości

– Rozeznanie duchowe w pismach św. Franciszka

– Modlitwa franciszkańska

– Wkład franciszkanizmu w kulturę Europy

– Specyfika formacji franciszkańskiej

– Franciszkańska duchowość świeckich …

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply