Blog

Rekolekcje „Naśladowanie św. Franciszka”

Rekolekcje dla konsekrowanych i świeckich

„Naśladowanie św. Franciszka”

17-24 stycznia 2018

Rekolekcje te są propozycją zarówno dla konsekrowanych, jak i dla świeckich, idących w swoim życiu drogą franciszkańskiego charyzmatu.

Ideą fundamentalną dla każdego, kto kształtuje swe serce „na sposób franciszkański” jest myśl: „Naśladować Chrystusa w świętym Franciszku”. Duchowe doświadczenie Franciszka z Asyżu stało u początków całej tradycji nazwanej od jego imienia, jest ono i dziś inspiracją dla jego duchowych synów i córek. Rekolekcje „Naśladowanie św. Franciszka” są propozycją wejścia na drogę franciszkańskiego nawrócenia, przechodząc krok po kroku ważne etapy z życia Serafickiego Patriarchy.

Biografowie, którzy spisali je w dziełku „Relacja Trzech Towarzyszy”, mieli przekonanie, że duchowi naśladowcy Franciszka powinni iść podobną drogą co on, by dojść do podobnej przemiany serca i upodobnić się do Syna Bożego, Pana i Brata.

Rekolekcje prowadzi Juliusz Pyrek OFMCap z Centrum Duchowości „Honoratianum”, rekolekcjonista, z doświadczeniem pracy w formacji i studiami z zakresu duchowości.

Rekolekcje trwają pełnych sześć dni. Początek pierwszego dnia wieczorem, zapraszamy na kolację o 18.30, a następnie na Eucharystię.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply