Ze względu na stan pandemii sesje w maju i czerwcu odbędą się w późniejszych terminach, czyli tegoroczna edycja SDF rozpocznie się od sesji październikowej.

Sesję poprowadzi br. dr Łukasz Woźniak OFMCap.

Czwartek

Podstawowe terminy franciszkańskie (3 godz.)

Piątek

Podstawowe terminy franciszkańskie (3 godz.)

Specyfika formacji franciszkańskiej (3 godz.)

Sobota

Franciszkańska formacja permanentna i jej wymiary (3 godz.)

Duch Pański i Jego uświęcające działanie (3 godz.)

Niedziela

Misje franciszkańskie i Statut misyjny w Regule franciszkańskiej (1Reg 16) (3 godz.)

Br. dr Łukasz Woźniak – kapucyn prowincji warszawskiej. Misjonarz, misjolog, wykładowca Wyższego Seminarium Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Znawca religii afrykańskich, pasjonat franciszkanizmu.

Zgłoszenia na Studium przyjmujemy mailowo pod dresem honoratianum@gmail.com

Ofiara za sesję wynosi 350 zł. Przedpłata 100 zł na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1

Rozpoczynamy w czwartek o godz. 12.30 obiadem, a kończymy w niedzielę o 13.00

Więcej o SDF tutaj