Powołane do pięknego życia. Eucharystia i konsekracja

Piątek, 27 grudnia

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

19.30   Prezentacja programu junioratu

            Adoracja

Sobota, 28 grudnia

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Michał Deja

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

br. Michał Deja: Dynamika eucharystycznej bliskości Chrystusa.

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

br. Michał Deja: Eucharystia w ewangelicznych przypowieściach Jezusa.

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Niedziela, 29 grudnia

8.00     śniadanie

9.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Michał Deja

Odpoczynek niedzielny

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

Br. Piotr Wardawy:

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Poniedziałek, 30 grudnia

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Michał Deja

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

br. Kazimierz Synowczyk: Eucharystia u bł. Honorata

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

br. Kazimierz Synowczyk: Eucharystia u bł. Honorata

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Wtorek, 31 grudnia

7.00     Eucharystia z Jutrznią

8.00     śniadanie

9.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja do 10.00 – br. Michał Deja

10.30   Blok wykładowy do 12.00

s. Maria Santus: Powołane do pięknego życia

12.30   obiad

15.00   Blok warsztatowy do 18.00

s. Maria Santus: Powołane do pięknego życia

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

21.00   Rekreacja Sylwestrowa

24.00   Eucharystia

Środa 1 stycznia 2020 r.

9.00     Śniadanie

10.30   Wprowadzenie do medytacji i Adoracja do 11.30 – br. Michał Deja

11.30   Eucharystia

12.30   obiad

15.00   Blok warsztatowy do 18.00

s. Maria Santus: Powołane do pięknego życia

18.15   Nieszpory

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Czwartek, 2 stycznia 2020 r.

7.00     Eucharystia z Jutrznią

8.00     śniadanie

9.00     Echo spotkania juniorackiego

            Zakończenie junioratu