Blog

Rekolekcje franciszkańskie z freskami z Asyżu

Rekolekcje Franciszkańskie z dynamiką lectio divina, według biblijno-franciszkańskiej drogi fresków z Asyżu. Tydzień 1 „Od chaosu do kosmosu”  

21-28 maja 2018

Freski w bazylice w Asyżu, bazujące na teologii św. Bonawentury, od początku miały służyć przekazowi franciszkańskiego charyzmatu i ukazywały Franciszka z Asyżu jako model prawdziwego nawracania się do Boga. Wydarzenia z życia św. Franciszka połączone są z biblijnymi obrazami ze Starego i Nowego Testamentu, tworząc duchową opowieść i wtajemniczając synów i córki Biedaczyny w sekrety franciszkańskiej drogi ku Ojcu. Na tych rekolekcjach przejdziemy pierwszą część duchowej drogi – od chaosu do kosmosu.

Rekolekcje prowadzą: Michał Deja OFMCap oraz Łukasz Woźniak OFMCap