Blog

Jubileuszowe Studium Duchowości Honorackiej w lipcu

Centrum Duchowości „Honoratianum” pragnie włączyć się w wydarzenie Roku Jubileuszowego związanego ze 100-leciem śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, organizując między innymi Jubileuszowe Studium Duchowości Honorackiej. Jest ono skierowane głównie do sióstr zgromadzeń honorackich i do badaczy duchowości honorackiej, ponieważ celem Studium jest pochylenie się nad poszczególnymi cechami honorackiego charyzmatu oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji nad realizacją tego charyzmatu dziś i w przyszłości.

Zapraszamy zatem do Zakroczymia w dniach 17-21 lipca (poniedziałek-piątek), gdzie będziemy rozmawiać o duchowym dziedzictwie ojca Honorata, pozostawionym ukrytym zgromadzeniom. W programie przewidujemy poruszenie 11 ważnych honorackich tematów (z dyskusją o aktualizacji każdego tematu we współczesnym kontekście), prezentację zbiorów Archiwum Prowincjalnego dotyczących bł. Honorata, zwiedzanie Zakroczymia, jako miasta Błogosławionego i zapoznanie się ze zbiorami Prowincjalnego Muzeum Kapucynów, w którym są między innymi pamiątki z celi ojca Honorata.

Mamy nadzieję, że nie zabraknie sióstr chętnych do uczestnictwa w Studium i do podjęcia dyskusji o realizacji poszczególnych elementów honorackiego charyzmatu, czyli o życiu ukrytym, wynagrodzeniu, maryjności, franciszkanizmie, apostolstwie domowym itp. Początek Studium w poniedziałek wieczorem (kolacja o 18.30), a koniec w piątek po obiedzie. Można także dojeżdżać na zajęcia czy przyjechać na część Studium. Opłatą jest dowolna ofiara. Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres: honoratianum@gmail.com