Blog

Ruszyła 12. edycja Studium Duchowości Franciszkańskiej

W dniach 8-13 maja 2017 miał miejsce pierwszy z sześciu zjazdów nowej trzyletniej edycji Studium Duchowości Franciszkańskiej. Jest ono organizowane od 1984 roku, najpierw przez kilka ośrodków franciszkańskich w Polsce, a od wielu lat przez nasze Centrum Duchowości „Honoratianum”. Zajęcia z franciszkanizmu rozpoczęło ponad trzydzieści osób, wśród nich osoby konsekrowane z rożnych zgromadzeń, także klauzurowych, oraz przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Pierwsze tematy dotyczyły między innymi podstawowych terminów franciszkańskich, hagiografii średniowiecznej, reguły klariańskiej, wprowadzenia w biografie autorstwa brata Tomasza z Celano i podejścia św. Franciszka do Eucharystii i Słowa Bożego. Kolejny zjazd od 16 października. Można wtedy dołączyć do Studium i brakującą sesję uzupełnić w następnej edycji. Zapraszamy!