Blog

Święty Franciszek, lectio divina i nowe rekolekcyjne poszukiwania

Brakuje nam wciąż rekolekcji wprowadzających w charyzmat franciszkański. Brat Juliusz Pyrek, od lat mieszkający w „Honoratianum”, z sukcesem opracował wiele lat temu Rekolekcje Naśladowania, przeprowadzające przez poszczególne etapy nawrócenia i życia św. Franciszka (w roku 2018 będzie je u nas głosił 17-24 stycznia). Ostatnio także, niezależnie od siebie, bracia Michał Deja i Łukasz Woźniak przygotowali rekolekcje o charyzmacie franciszkańskim bazujące na metodzie lectio divina. To bardzo ciekawe doświadczenie pochylić się nad słowem Bożym, które było dla Franciszka niezwykle ważne i które ukształtowało w nim konkretne postawy i duchowość brata mniejszego. Otworzyć te same ewangeliczne fragmenty, które otwierał Franciszek i przez które Duch Pański do niego mówił, po to, by ten sam Duch mówił także do nas. Brat Łukasz przeprowadzi je jeszcze w czerwcu 2018 roku w naszym Centrum. Natomiast w maju bracia chcą rozpocząć cykl rekolekcji franciszkańskich, przewidzianych na kilka tygodni-części, które wykorzystują freski z bazyliki św. Franciszka w Asyżu, jako narzędzie formacyjne do biblijnej interpretacji franciszkańskiego charyzmatu. Pierwszy tydzień nosi tytuł „Od chaosu do kosmosu”. Można spróbować!