Blog

Sympozjum o Obliczu Bożym na UKSW

Od sióstr Obliczanek dostaliśmy ostatnio zaproszenie na konferencję „Oblicze Boże. Teologia, Ikonografia, Duchowość”, która odbędzie się 22 marca (środa) 2017 w auli UKSW na ul Dewajtis 5 w Warszawie. Tajemnica Oblicza Chrystusa mocno związana jest z duchowością honoracką i z ideą wynagrodzenia. Planujemy tam być!