Blog

Weekendowa Sesja „Ukaż mi, Panie swą Twarz!”

Weekendowa Sesja Rekolekcyjna „Ukaż mi, Panie swą Twarz!”

4-6 maja 2018

Sesja jest próbą pochylenia się nad ważnym formacyjnym tematem przepracowania sobie swoich własnych wyobrażeń o Bogu i związanej z nim swej religijności. Mimo, że Bóg pragnie objawiać się człowiekowi, my nosimy w sercach Jego fałszywe obrazy, ukształtowane przez nasze relacje z rodzicami, autorytetami czy przez różne doświadczenia życiowe. Oczyszczanie tych „demonicznych” obrazów i poszukiwanie Boga prawdziwego jest ważną częścią prawdziwego nawrócenia. Podczas sesji zostaną zaprezentowane następujące konferencje:

„Obronić prawdziwy obraz Boga – misja Izraela pośród pogańskiego świata”

„Duchowość bez lęku”

„Fałszywe obrazy Boga a nasza religijność”

„Jezus i Ojciec w Ewangelii wg św. Mateusza”

„Franciszkowa droga do Ojca”

„Modlitwa Jezusowa”

„Nosić Słowo w pamięci – kontemplacja życia od strony wolności”

Prowadzą bracia kapucyni: Michał Deja, Łukasz Woźniak i inni