Blog

„Jubileuszowe Rekolekcje inspirowane duchowością bł. Honorata”

Rekolekcje dla konsekrowanych i świeckich

„Jubileuszowe Rekolekcje inspirowane duchowością bł. Honorata”

16-23 maja 2017

Rok 2017 jest Rokiem Jubileuszowym upamiętniającym 100-lecie śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, polskiego kapucyna żyjącego w czasach zaborów. Dzięki swej wierze i tytanicznej pracy stał się on duchowym odrodzicielem zniewolonego kraju, twórcą ukrytego życia zakonnego, inspiratorem pielgrzymki na Jasną Górę, pisarzem ascetycznym i wreszcie patronem zawierzenia i wierności pośród zewnętrznych trudności, oraz przewodnikiem w rozeznawaniu swego powołania.

Rekolekcje są propozycja do wykorzystania duchowości ojca Honorata w naszej współczesnej codzienności i wędrówce wiary. Prowadzi: o. Juliusz Pyrek OFMCap,