Dla konsekrowanych

Weekendowe Rekolekcje Adwentowe „12 kroków w poznaniu siebie”

Weekendowe Rekolekcje Adwentowe „12 kroków w poznaniu siebie” 15-17 grudnia 2017 Adwent przygotowuje nas na przyjście Pana. A skoro przychodzi do mnie, to czy wiem do kogo przychodzi i kim jestem? Poznanie siebie jest wartością, zwłaszcza wtedy, gdy chcę budować relacje z najbliższymi. Dlatego podejmijmy wyzwanie, aby: rozumieć samego siebie,…

In: Dla konsekrowanych Dla wszystkich Rekolekcje

Sesja o kobiecości i macierzyństwie duchowym „Jestem córką Boga!”

Sesja o kobiecości i macierzyństwie duchowym „Jestem córką Boga!” 14-16 lipca 2017 Jest to sesja formacyjno-modlitewna przeznaczona dla kobiet, świeckich i konsekrowanych, które pragną szukać duchowych inspiracji do budowania swojej tożsamości, z wdzięcznością Bogu za dar kobiecości. Przykładowe tematy konferencji: „Zawsze piękna w Jego oczach” „Serce kobiety” „Misja duchowego macierzyństwa”…

In: Dla konsekrowanych Dla wszystkich Rekolekcje

Sesja o kryzysach w życiu duchowym „Kryzys musi być!”

Sesja o kryzysach w życiu duchowym „Kryzys musi być!” 21-23 kwietnia 2017 To sesja formacyjno-modlitewna, która próbuje spojrzeć na kwestię kryzysów od strony duchowej, ucząc wykorzystania trudnych momentów do prawdziwego duchowego rozwoju. A oto tytuły niektórych z konferencji na sesji: „Stanąć przed ścianą” „Kryzys duchowy i modlitwa w kryzysie” „Pokusy…

In: Dla konsekrowanych Dla wszystkich Rekolekcje

Weekendowe Rekolekcje Wielkopostne „Ukaż mi, Panie swą Twarz!”

Weekendowa Sesja Rekolekcyjna „Ukaż mi, Panie swą Twarz!” 10-12 marca 2017 Sesja jest próbą pochylenia się nad ważnym formacyjnym tematem przepracowania sobie swoich własnych wyobrażeń o Bogu i związanej z nim swej religijności. Mimo, że Bóg pragnie objawiać się człowiekowi, my nosimy w sercach Jego fałszywe obrazy, ukształtowane przez nasze…

In: Dla konsekrowanych Dla wszystkich Rekolekcje

Rekolekcje Franciszkańskie „To jest to, czego pragnę!”

Rekolekcje dla konsekrowanych i świeckich Rekolekcje Franciszkańskie „To jest to, czego pragnę!” 5-12 czerwca 2017, Ewangelia ukształtowała serce św. Franciszka z Asyżu. Konkretne ewangeliczne fragmenty przemawiały do niego tak mocno, że zmieniały jego życie i budowały synowską więź z Bogiem. Na tych rekolekcjach pochylimy się nad tymi perykopami, które św. Franciszek…

In: Dla konsekrowanych Dla wszystkich Rekolekcje

„Jubileuszowe Rekolekcje inspirowane duchowością bł. Honorata”

Rekolekcje dla konsekrowanych i świeckich „Jubileuszowe Rekolekcje inspirowane duchowością bł. Honorata” 16-23 maja 2017 Rok 2017 jest Rokiem Jubileuszowym upamiętniającym 100-lecie śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, polskiego kapucyna żyjącego w czasach zaborów. Dzięki swej wierze i tytanicznej pracy stał się on duchowym odrodzicielem zniewolonego kraju, twórcą ukrytego życia zakonnego, inspiratorem pielgrzymki na…

In: Dla konsekrowanych Dla wszystkich Rekolekcje

O charyzmacie franciszkańskim „Bóg mój i wszystko!”

Rekolekcje o charyzmacie franciszkańskim „Bóg mój i wszystko!” 14-21 lutego 2017   Rekolekcje te łączą rytm lectio divina z klasycznymi konferencjami, by w świetle słowa Bożego móc zobaczyć najważniejsze cechy franciszkańskiego charyzmatu. Pochylimy się nad biblijnymi tekstami, które ukształtowały serce św. Franciszka, by mogły one w podobny sposób oddziaływać na nasze…

In: Dla konsekrowanych Rekolekcje

Rekolekcje „Naśladowanie św. Franciszka”

Rekolekcje dla konsekrowanych i świeckich „Naśladowanie św. Franciszka” 03-10 lipca 2017 Rekolekcje te są propozycją zarówno dla konsekrowanych, jak i dla świeckich, idących w swoim życiu drogą franciszkańskiego charyzmatu. Ideą fundamentalną dla każdego, kto kształtuje swe serce „na sposób franciszkański” jest myśl: „Naśladować Chrystusa w świętym Franciszku”. Duchowe doświadczenie Franciszka z…

In: Dla konsekrowanych Dla wszystkich Rekolekcje

Indywidualne Dni Skupienia i Rekolekcje dla Kapłanów i Konsekrowanych

Oprócz możliwości udziału w zorganizowanych inicjatywach formacyjnych, nasz Klasztor Centrum Duchowości „Honoratianum”, otwarty jest także na przyjmowanie kapłanów, seminarzystów, siostry i braci zakonnych, którzy pragną spędzić u nas kilka dni, odprawiając swoje skupienie, czas rozeznawania lub indywidualne rekolekcje. Taki czas skupienia można zorganizować sobie samemu lub poprosić o mniejszą lub…

In: Dla konsekrowanych