In: Aktualności

Dwadzieścia cztery medytacje o bliskości i odrębności

Czy bliskość pozwala zachować odrębność? Jak budować głęboką więź, w której „ja” spotka się z „ty”,…

Medytacja na uroczystość Narodzenia Pańskiego

Od początku Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono…

Medytacja na Wigilię Narodzenia Pańskiego

Zwyczajny Niezwyczajny «A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w…

Medytacja na IV niedzielę Adwentu

Pierwszy krok W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego…

Medytacja na sobotę III tygodnia Adwentu

Fałszywe przekonanie «(…) rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich» (Łk 1,51).  Moje myśli mogą być bardzo…

Medytacja na piątek III tygodnia Adwentu

Jezus prenatalny Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło…

Medytacja na czwartek III tygodnia Adwentu

Pytanie  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» (Łk…

Medytacja na środę III tygodnia Adwentu

Nie bój się… Będziesz niemy Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo…

Medytacja na wtorek III tygodnia Adwentu

Obecność Obecności Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: «Bóg z…

Medytacja na poniedziałek III tygodnia Adwentu

Pamięć Boga i moja pamięć  Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1,1). Słabo pamiętam…