In: Aktualności

Medytacja na czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

Głos królestwa Bożego (…) domagali się od Niego znaku z nieba (Łk 11,16b). Działaniu Jezusa w…

Medytacja na środę III tygodnia Wielkiego Postu

Już dość! «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić» (Mt…

Medytacja na wtorek III tygodnia Wielkiego Postu

Przebaczenie sobie, z serca! «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?» (Mt…

Medytacja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego

«Tak», czyli jak… «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38)….

Medytacja na III niedzielę Wielkiego Postu

Bóg mi grozi! «Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie» (Łk 13,5). Buduję w trudzie….

Medytacja na sobotę II tygodnia Wielkiego Postu

Powiew wolności «Odjechał w dalekie strony…» (Łk 15,13). Po co? Nie dlaczego, ale po co? Miał…

Medytacja na piątek II tygodnia Wielkiego Postu

Być jak Bóg Wreszcie posłał do nich swojego Syna (Mt 21,37). Czego pragnę? Wewnątrz mnie odzywają…

Medytacja na czwartek II tygodnia Wielkiego Postu

Ojcze, zmiłuj się! «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza (…) Wspomnij, synu, że…

Medytacja na środę II tygodnia Wielkiego Postu

Miasto Życia «Oto idziemy do Jerozolimy» (Mt 20,18). Słuchając dzisiejszej Ewangelii, bogatej w treść, moją uwagę…

Medytacja na uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Ojcowizna «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego…