In: Aktualności

Medytacja na czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

JESTEM «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś…

Medytacja na środę IV tygodnia Wielkiego Postu

Bezcenny obraz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego…

Przyjaciółka samej siebie – zapraszamy!

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla kobiet „Przyjaciółka samej siebie” o przyjaźni wewnętrznej z samą sobą, aby…

Medytacja na wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu

Wszystko mogę w Tobie! «Wstań, weź swoje posłanie i chodź» (J 5,8). Miałam niedawno wątpliwą przyjemność…

Medytacja na poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu

Idę, wierząc Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł (J 4,50b). Gdy usłyszę…

Medytacja na IV niedzielę Wielkiego Postu

Bóg na szyi brudasa A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się…

Medytacja na sobotę III tygodnia Wielkiego Postu

W mojej świątyni Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik…

Medytacja na piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Granica Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie…

Medytacja na czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

Głos królestwa Bożego (…) domagali się od Niego znaku z nieba (Łk 11,16b). Działaniu Jezusa w…

Medytacja na środę III tygodnia Wielkiego Postu

Już dość! «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić» (Mt…