In: Aktualności

Medytacja na poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu

Idę, wierząc Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł (J 4,50b). Gdy usłyszę…

Medytacja na IV niedzielę Wielkiego Postu

Bóg na szyi brudasa A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się…

Medytacja na sobotę III tygodnia Wielkiego Postu

W mojej świątyni Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik…

Medytacja na piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Granica Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie…

Medytacja na czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

Głos królestwa Bożego (…) domagali się od Niego znaku z nieba (Łk 11,16b). Działaniu Jezusa w…

Medytacja na środę III tygodnia Wielkiego Postu

Już dość! «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić» (Mt…

Medytacja na wtorek III tygodnia Wielkiego Postu

Przebaczenie sobie, z serca! «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?» (Mt…

Medytacja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego

«Tak», czyli jak… «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38)….

Medytacja na III niedzielę Wielkiego Postu

Bóg mi grozi! «Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie» (Łk 13,5). Buduję w trudzie….

Medytacja na sobotę II tygodnia Wielkiego Postu

Powiew wolności «Odjechał w dalekie strony…» (Łk 15,13). Po co? Nie dlaczego, ale po co? Miał…