In: Aktualności

Medytacja na wtorek V tygodnia Wielkiego Postu

Wywyższenie «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z…

Medytacja na poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu

Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły Jezus powiedział do faryzeuszy: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję…

Medytacja na V niedzielę Wielkiego Postu

Tylko nie grzeszyć? «Idź i odtąd już nie grzesz» (J 8,11b).  Czytam słowa wieńczące opis niezwykłej…

Medytacja na sobotę IV tygodnia Wielkiego Postu

Słuchać, mówić, rozejść się I rozeszli się – każdy do swego domu (J 7,53) A mogli nic…

Medytacja na piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

Pan Mądry  My wiemy, skąd On pochodzi (por. J 7,27). Pan Mądry to taki ktoś, kto…

Medytacja na czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

JESTEM «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś…

Medytacja na środę IV tygodnia Wielkiego Postu

Bezcenny obraz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego…

REKOLEKCJE FRANCISZKAŃSKIE Z LECTIO DIVINA 27 V–3 VI 2019

Tęsknisz za ciszą? Pragniesz usłyszeć „głos” Boga w swoim własnym sercu? Chcesz podjąć trud milczenia i…

Przyjaciółka samej siebie – zapraszamy!

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla kobiet „Przyjaciółka samej siebie” o przyjaźni wewnętrznej z samą sobą, aby…

Medytacja na wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu

Wszystko mogę w Tobie! «Wstań, weź swoje posłanie i chodź» (J 5,8). Miałam niedawno wątpliwą przyjemność…