In: Aktualności

Juniorat Sióstr zakonnych 18-24 lutego 2019

Powołane do wyjątkowej bliskości. Miłość oblubieńcza Powołanie kobiety do życia konsekrowanego to zaproszenie do wyjątkowej bliskości…

Przyjaciółka samej siebie – 25 lutego 2019

Potrzebujesz siebie Masz różne potrzeby w swoim życiu, ale jedna z nich jest najważniejsza – potrzeba…

Szkoła Modlitwy Nieustannej – I sesja: 15–17 lutego 2019

Modlitwa nieustanna – nowe życie dla każdego (zob. 1 Tes 5,17) Doświadczaj modlitwy tu i teraz…

Dwadzieścia cztery medytacje o bliskości i odrębności

Czy bliskość pozwala zachować odrębność? Jak budować głęboką więź, w której „ja” spotka się z „ty”,…

Medytacja na uroczystość Narodzenia Pańskiego

Od początku Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono…

Medytacja na Wigilię Narodzenia Pańskiego

Zwyczajny Niezwyczajny «A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w…

Medytacja na IV niedzielę Adwentu

Pierwszy krok W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego…

Medytacja na sobotę III tygodnia Adwentu

Fałszywe przekonanie «(…) rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich» (Łk 1,51).  Moje myśli mogą być bardzo…

Medytacja na piątek III tygodnia Adwentu

Jezus prenatalny Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło…

Medytacja na czwartek III tygodnia Adwentu

Pytanie  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» (Łk…